Menu
Westermoskee is aangewezen als ANBI!!!

Westermoskee is aangewezen als ANBI!!!

anbiHet is zover. Dezer dagen hebben wij van de Belastingdienst een definitief antwoord ontvangen voor de aanvraag voor een ANBI-status. Wij zijn zeer verheugd en opgelucht dat wij jullie hierbij kennis kunnen geven over de positieve resultaten van onze aanvraag. Hierin staat vermeld dat de moskee voldoet aan de voorwaarden om aangewezen te worden als ANBI.

Wij vinden transparantie van de gang van zaken over de moskee uitermate belangrijk. Met dit definitieve resultaat van de Belastingdienst laten we de betrouwbaarheid en transparantie van de moskee weer naar voren komen.

Het hebben van een ANBI-status brengt fiscale voordelen met zich mee. Dit betekent dat donateurs hun donaties en giften jegens de moskee, onder voorwaarden, als kosten kunnen verrekenen in hun administratie. 

De donaties, inclusief die van 2015, zullen vanaf heden in het kadar van ANBI worden opgenomen.

Wat betekent dit voor mij als donateur

De giften aan de Westermoskee zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Er zijn 2 soorten giften. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. De voorwaarden zijn:

Gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet een gift aan een ANBI instelling.
 • U doet de gift vrijwillig.
 • De ANBI instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
 • U kunt de gift schriftelijk bewijzen
 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan € 60 en hoger dan de drempel van 1% van het drempelinkomen.
 • De gift is aftrekbaar tot 10% van jouw drempelinkomen.

Meer info? Klik hier

Periodieke giften

Uw gift is een periodieke gift als

 • U een schenking doet aan een ANBI instelling.
 • U de gift laat vastleggen met een schekingsakte. (Hoeft niet via de notaris).
 • U minimaal 1 scheking per jaar doet.
 • U minimaal 5 jaar achtereen schenking doet naar dezelfde instelling of vereniging.
 • Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn en in gelijke termijnen gedaan worden.
 • De ANBI instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.

Meer info? Klik hier

Let op: Periode giften kunnen volledig afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Van een drempel of maximum is er geen sprake.

Doelstelling

De Stichting is een religieuze organisatie die een moskee exploiteert. De Stichting heeft ten doel om een eigen structuur te creëren die bijdraagt aan de integratie van de moslimgemeenschap in de Nederlandse samenleving. Het uitgangspunt van de organisatie is dat de diversiteit aan nationaliteiten en culturen geen reden is voor onderlinge wrijving maar juist een aanleiding om elkaar te stimuleren tot verdere ontwikkeling. De Stichting vervult een brugfunctie tussen de moslims en de multiculturele samenleving, dit is de essentie van al haar activiteiten.

Uitgeoefende activiteiten

– Het exploiteren van moskeegebouw;
– Het geven van gelegenheid tot godsdienstuitoefening, zowel individueel als collectief;
– Het organiseren van diverse religieuze, culturele, sociale en educatieve activiteiten;
– Informatievoorziening aan bezoekers betreffende ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn als vrijwilligers betrokken bij onze stichting. Derhalve is er geen beloningsbeleid voor de bestuursleden. De bestuurders ontvangen geen beloning. Incidenteel hebben de bestuursleden recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten).

Naar aanleiding hiervan willen wij onze leden en alle sympathisanten ook bedanken voor de steun en belangstelling tegenover de moskee.

Online doneren

 

Ayasofya Camii (Westermoskee)
Externe Betrekkingen

 

Deel op...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone