Menu

Khutbah: Willen we beschermd worden van de zondes?

orucBeste broeders, zusters!
De mens is vaak geneigd om zondes te begaan omdat de sheytaan de mens weet te bedriegen Maar daar tegenover heeft onze Heer een uitweg voor ons gegeven en dat is tauwba (berouw tonen).Dit is de enige uitgangsweg nadat men een zonde heeft begaan.

De vergeving die je vraagt voor de gedane zonde wordt gayrete tauwba genoemd. Het mooiste berouw wordt ‘tauwba-i nasuh’ genoemd. Hierbij wordt diep uit het hart om excuus en vergeving gevraagd van de Heer. In het vervolg neem je afstand van de zonde zodat je het niet meer herhaalt.

Beste aanwezigen!
Onze Heer wil dat wij berouw tonen Hij vertelt ook hoe wij dat moeten doen. In hoofdstuk Tahrim kondigt onze Heer blijde tijden aan voor degenen die berouw tonen. Het vers luidt als volgt: ‘O jullie die geloven! Toon jullie oprechte berouw jegens Allah. Wellicht bedekt jullie Heer jullie zonden (en wist Hij ze nadien uit),  en doet Hij jullie binnentreden in Tuinen waaronderdoor rivieren stromen, op de Dag waarop Allah de Profeet en degenen die met hem geloven niet zal vernederen. Hun licht straalt zowel voor hen uit als aan hun rechterzijde. Zij zeggen: ‘Onze Heer! Vervolmaak voor ons ons licht en vergeef ons. Jij bent de Almachtige over alle dingen.’ [1]
Berouw toont men diep uit het hart en het vervolg is dat de zondes worden vergeven waardoor we op de Dag des Oordeels ons niet hoeven te schamen voor de zondes zodat we samen met onze profeet (vzmh) en de gelovigen zullen zijn. Dit vindt alleen plaats als men diep uit het hart berouw toont en niet meer de zonde herhaalt.

Beste gelovigen!
Onze profeet (vzmh) heeft aan Aboe Bakr (ra) verteld hoe je berouw moet tonen aan Allah (swt). Aboe Bakr (ra) vroeg aan de profeet (vzmh) de volgende: ‘Wil je mij leren hoe ik doe’a moet doen bij het gebed.’ En hij (vzmh) vertelde de volgende: ‘O mijn Allah! Ik heb onrecht gedaan tegen mijzelf. Er is niemand anders die mij zondes kan vergeven. U bent de vergiffenisschenker en vergeef mij. Heb genade met mij. U bent Degene die vergeeft en genade heeft.[2]

Beste gelovigen!
Dit is de weg voor degenen die om vergeving vragen. De zondes worden niet vergeven zonder berouw te tonen aan Allah. Als je niet uit je diepste hart om vergeving vraagt, word je zonde niet vergeven. De vergeving die oprecht wordt gedaan, zal de weg naar herhaling blokkeren. Dit is de weg naar vergeving. Moge onze Heer ons beschermen van de zondes zodat onze berouw tot tawba-i nasuh behoort. Amien

[1] Tahrîm suresi, 66:8

[2] Buharî, Daavât, 23, H. No: 6326

Deel op...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone