Menu
Khutbah: We zijn verantwoordelijk tegenover onze ouders!

Khutbah: We zijn verantwoordelijk tegenover onze ouders!

Beste gelovigen!
Zijn jullie een levend schepsel tegengekomen die nooit een baby is geworden en gelijk groot is geworden? Of dat ze niet van hun ouders houden? Helaas kunnen mensen hun ouders negeren of verlaten terwijl zij zijn opgegroeid bij hun ouders. Je hebt ook het tegenovergestelde van dit. Je hebt ook ouders die niet van hun kinderen houden maar je komt vaker kinderen tegen die hun ouders niet mogen dan andersom. Dit gebeurt terwijl de kinderen verplicht zijn om respect voor hun ouders moeten tonen. Dit staat in de Koran: ‘Jouw Heer heeft voorgeschreven om niemand anders te aanbidden dan Hem en goedheid te betrachten tegenover de ouders. Indien  één van hen of beiden bij jou een hoge leeftijd bereiken, zeg dan nooit ‘foei’ tegen hen, berisp hen niet en spreek tot hen op een vriendelijke manier. Ontferm je over hen op een lieve en bescheiden manier en bid als volgt: ‘Mijn Heer, schenk hen genade, zoals zij mij hebben opgevoed toen ik klein was.’ [1]

Beste aanwezigen!
Ieder keer als we dit vers voorlezen moeten wij hierover goed nadenken. We moeten in eerste instantie het belang hiervan goed begrijpen. Er staat eerst dat we Allah moeten aanbidden en daarna staat er gelijk dat we ons goed moeten gedragen tegenover onze ouders, dit brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Deze verantwoordelijkheid is niet alleen tegenover de ouders maar ook tegenover onze kinderen.
De eerste verantwoordelijkheid is dat we niet boos moeten zijn tegenover onze ouders en hun voldoende aandacht moeten geven. Tweede verantwoordelijkheid is dat we ze vriendelijk moeten aanspreken. We moeten ze met liefde behandelen, zoals zij ons met liefde hebben behandeld toen wij nog klein waren.

Beste gelovigen!
Je bent een goede dienaar als je de verplichtingen tegenover Allah nakomt en goed gedrag toont tegenover je ouders. Als je dit doet, dan kun je zeggen dat je een goede dienaar bent.

Beste broeders, zusters!
Wat betekent goedheid? Betekent dit dat je alléén financiële steun? Dit moeten we niet zo begrijpen. Een glimlach, vragen hoe het gaat, voorzien van hun benodigdheden behoren ook tot de goede daden. We hebben het hier over een goede dienaar en dat je je gedraagt binnen de kaders van de Islam. Als we dit zo doen, dan zullen onze ouders getuigen dat wij goede dienaren zijn.

Beste aanwezigen!
Kleineer nooit je ouders bij het bijzijn van anderen. Let op je gedrag en waardeer je ouders. En laat onze smeekbedes als volgt luiden:  ‘‘Mijn Heer, schenk hen genade, zoals zij mij hebben opgevoed toen ik klein was.’

Een gezegend Djuma!
23 september 2016/21 Dhu’l hijja 1437

[1] Israa 17:23-24

Deel op...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone