Menu
Khutbah: Het offeren

Khutbah: Het offeren

Beste moslims!
Allah (swt) zegt het volgende in de Koran: En vertel naar waarheid het verhaal van de twee zonen van Adam, toen zij een offer brachten en het van ‘’en hunner werd aangenomen en van de ander niet. De laatstgenoemde zei: ‘Ik zal u zeker doden.’ – De eerste zei: “Allah neemt alleen iets van de rechtvaardigen aan.”[1]

Beste moslims!
Over ongeveer 10 dagen is het Offerfeest. Alvorens wens ik iedereen een fijn offerfeest toe. De profeet (vzmh) zei het volgende op de dag van het Offerfeest: ‘Op deze dag moet men als eerst het gebed verrichten en daarna het dier offeren. Wie dit zo doet, past mijn sunnah toe.’[2]
Het Offerfeest wordt gekenmerkt door het vrolijk maken van armen, wezen en benodigde. Daarom hebben wij, net als de voorgaande jaren, de offercampagne.

Beste aanwezigen!
Ieder mens verspilt zijn/haar leven met verschillende activiteiten. dingen. De ene brengt zijn leven door met het verkrijgen van bezittingen, de ander met het bereiken van een status, beroemdheid, carrière etc. Uiteindelijk krijg je wat je verdiend hebt. Je kunt je leven ook opofferen voor Allah. Het leven krijgt hierdoor een grotere betekenis en staat dan niet gelijk aan andere levenswijze.

Beste moslims!
De Koran vertelt ons over de zonen van Adam, Habil en Kabil. Habil en Kabil offeren in naam van Allah. Kabil kiest het slechtste uit zijn bezittingen en offert dit. Habil kiest het beste uit zijn bezittingen en offert dit. Habil behoord tot de winnaar, zijn offer wordt geaccepteerd en Habil behoort tot de verliezers, zijn offer wordt afgewezen. Habil is dichterbij Allah gekomen en Kabil heeft juist afstand genomen.

Beste gelovigen!
Voor degene die in Allah gelooft en de verantwoordelijkheden neemt, gedraagt zich als Habil. Het offeren is voor hem/haar een middel om dichterbij Allah te komen. Het offeren leert ons om dichter bij Allah te komen, daarnaast leert het om zich over te geven aan Allah en leert het om te delen met anderen, zonder tegenprestatie te verwachten.

Beste broeders, zusters!
het offeren leert ons ook om onszelf over te geven aan Allah. Hierdoor kom je dichter bij Hem. Het offeren is een symbool geworden van Abraham (vzmh) en zijn zoon Ismael (vzmh), zij zijn dichter bij Allah gekomen.

Onze Hasene stichting is hoop geworden voor miljoenen benodigde in 105 landen met de slogan ‘Word hoop voor benodigde met je offer’. Vorig jaar hebben wij 161.650 offers uitgebracht. Voor vluchtelingen hebben wij 6.317 offers uitgebracht door donaties uit landen als Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en België. Ook dit jaar wordt onze stichting hoop voor miljoenen benodigde mensen met dank aan jullie hulp. Moge Allah (swt) uw offer accepteren zoals het offer van Habil. Moge wij de dienaar zijn die zich rechtmatig overgeeft aan Allah en zijn bezittingen met anderen deelt, zonder tegenprestatie verwacht van de tegenpartij. (amien)

Een gezegend Djuma!
2 september 2016/30 Zilkade 1437

[1] Al-Maidah 5:27

[2] Buharî, Edahî, 1, H. No: 5545

Deel op...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone