Menu
Khutbah: Het gedrag van partners naar elkaar toe

Khutbah: Het gedrag van partners naar elkaar toe

Beste moslims!
Door te huwen wordt de eerste stap gezet naar het stichten van een gezin volgens de Koran betekent ‘gezin’ dat je afhankelijk bent van de andere. En jou (O Mohammed) als hulpbehoevende gevonden en jou verrijkt?[1] Hier wordt met ‘hulpbehoevende’ verwezen naar het gezin. De basis van een gezin zijn de partners en zij zijn afhankelijk van elkaar.

Beste aanwezigen!
Het leven is samengesteld op evenwicht. Dit wordt vermeld door onze Heer en we moeten waken op dit evenwicht. In het eerste vers van hoofdstuk Nisa wordt het volgende vermeld: ‘O mensen, voldoe aan jullie verantwoordelijkheden jegens jullie Heer, Die jullie vanuit ‘’en enkel wezen schiep en daaruit zijn gelijke schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen heeft voortgebracht en verspreid. Wees je bewust van Allah, uit Wiens naam jullie elkaar iets vragen en respecteer de verwantschapsbanden. Allah is de Bewaker over jullie. [2]

Beste broeders, zusters!
Om er voor te zorgen dat de liefde in een gezin continu blijft moet er wederzijdse respect voor elkaar zijn en dit respect moet gebouwd zijn om stevige pilaren. Respect moet goed geworteld zijn tussen de partners, de kinderen en de broers/zussen. Liefde is de vrucht van deze sterke band. Als de band niet goed geworteld is, zal er geen liefde zijn. En mensen die elkaar niet respecteren zullen ook niet van elkaar houden.

Beste gelovigen!
Gezondheid is een gunst. Voldoening is de gezondheid van de ziel en hart. Voldoening is belangrijker dan gezondheid. Je krijgt voldoening als je vergevensgezind bent. Helaas zijn de mensen op de dag van vandaag erg bot naar elkaar toe. Terwijl Allah (swt) de Heer der werelden is, vergeeft Hij en maakt het Paradijs klaar voor de mensen die anderen vergeven. Dus haasten jullie je in het vragen van vergiffenis van jullie Heer en [in het verkrijgen van toegang tot] een Tuin, zo uitgestrekt als de hemelen en de aarde, en gereedgemaakt voor degenen die Allah vrezen. Diegenen, die in voorspoed en in tegenspoed [bijdragen} geven en degenen die hun woede bedwingen en medemensen vergeven. Allah heeft degenen lief die goed doen. [3]

Beste broeders, zusters!
De partners moeten een halal leven lijden en elkaar respecteren. Als we onze partner aan ons willen binden moeten we als eerst respect tonen aan de ouders en de personen die jouw partner lief heeft. De geheimen van je partner moet je niet met anderen delen. Onze Heer zegt: ‘…Zij zijn [zo dichtbij] als een gewaad voor jullie en jullie zijn als een gewaad voor hen…’[4]

Beste aanwezigen!
Het respect dat je toont aan anderen, moet je ook tonen aan je partner zodat het leven als ware een paradijs voor je wordt. De preek wil ik beëindigen met de volgende hadith: ‘De beste onder de gelovigen zijn zij die de beste achlaaq hebben en liefdevol gedragen jegens zijn/haar partner.’[5]

14 oktober 2016/13 Muharrem 1438

[1] Duha 93:8

[2] Nisa 4:1

[3] Al-Imran 3:133-134

[4] Bakara 2:187

[5] Tirmizî, İman, 7, H. No: 2612

Deel op...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone