Menu
Khutbah: Hadj en de gunsten

Khutbah: Hadj en de gunsten

Allah (swt) zegt het volgende in de Koran:  ‘Daarin zijn duidelijke tekenen: het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat, is in vrede. En de bedevaart naar het Huis is door Allah aan de mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden. En wie niet gelooft, Allah is voorzeker Onafhankelijk van alle werelden.’[1] Onze profeet (vzmh) zei ook: ‘O mensen! Allah (swt) heeft jullie de hadj verplicht, verricht (daarom) de hadj.’[2]

Beste moslims!
Moslims die voldoen aan de voorwaarde moeten één keer in hun leven de hadj verricht hebben. De hadj heeft zowel voor dit leven als voor het hiernamaals vele sociale, economische en psychologische voordelen. Het effect hiervan kan men alleen begrijpen door dit uit te voeren.
Als je de hadj als een bewuste moslim uitvoert, dan voelt het alsof je naar een jaarlijkse bijeenkomst van de moslims gaat. Het is een universeel bijeenkomst voor moslims. Door middel van de hadj leren moslims elkaar kennen. Hierdoor worden moslims bewust van het belang van het vormen van een ummah.

Beste moslims!
De hadj zorgt ervoor dat de onderlinge broederschap tussen moslims hechter wordt. Het laat zien dat we allemaal gelijk zijn en een Arabier niet beter is dan een blanke en andersom. Het verschil is alleen in godsvrucht (taqwa). De ihram die men aan heeft laat zien dat je alle wereldse bezittingen en statussen achter laat. Dit zorgt voor verlichting. De hadj zorgt er voor dat je geen onderscheid maakt tussen ras, kleur en taal. Je deelt met elkaar je problemen en je gaat elkaar helpen. De hadj is een belangrijk keerpunt in het leven. Het beïnvloedt je gedachten en je levenswijze, het verjaagt de vijandschap. De hadj ervaring zal je niet vergeten. Door middel van hadj, onderwijs je de tawheed en taqwa.

Beste broeders, zusters!
Als je op reis gaat, dan neem je benodigdheden mee. De grootte en de soort benodigdheden is iedere keer afhankelijk van de afstand en bestemming. De wereldse benodigdheden zijn eten, drinken en kleding. De benodigdheden voor het hiernamaals zijn muhabbetullah en taqwa (godsvrucht).

In de Koran staat het volgende: ‘… en rust u uit met het nodige, maar de beste uitrusting is godsvrucht.’[3] Taqwa beschermt de mens tegen alle nare dingen, dit kan alleen door de geboden van Allah (swt) en zijn profeet (vzmh) uit te voeren en afstand te nemen van de verboden. Met hadj vult men de ziel en beschermt men de ziel tegen de verbodene. Tijdens de hadj bedekt men het lichaam met ihram en de ziel bedekt men met de beste kleding en dat is de taqwa. [4]

Een gezegend Djuma!
9 september 2016/7 dhu’l hijja 1437

[1] Ali-Imran 3:97

[2] Nesaî, Menâsik, 1, H. No: 2620

[3] Baqara 2:197

[4] A’râf , 7:76

Deel op...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone