Menu
Khutbah: De maand muharrem en de dag van Ashura

Khutbah: De maand muharrem en de dag van Ashura

Beste broeders
Aanstaande dinsdag 11 oktober is het de dag van Ashura. Waarom is de dag van Ashura belangrijk? Het antwoord op deze vraag geeft onze profeet (vzmh). Hij (vzmh) zei: ‘Het belangrijkste gebed na het verplichte gebed, is het gebed dat ’s nachts wordt verricht. Het belangrijkste vasten na de maand Ramadan, is in de maand van Allah, dat is de maand muharrem.’ [1]

Met het vasten in de maand muharrem, wordt het vasten op de dag van Ashura genoemd. Het wordt aangeraden om op de 9-10de of 10-11de dag van de maand muharrem te vasten. Daarnaast behoort de maand muharrem tot de heilige-maanden. Dit zijn de maanden van vrede en is het voeren van oorlog verboden. De vertaling van het voorgelezen vers luidt als volgt: ‘Het aantal der maanden is volgens Allah’s verordening twaalf sinds de tijd waarop Hij de hemelen en de aarde schiep. Vier hiervan zijn heilig. Dit is het juiste geloof. Doet u zelf dus hierin geen onrecht aan.’[2] Deze maanden zijn nog steeds heilig.

Beste gelovigen!
Op de dag van Ashura hebben er vele belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Op deze dag herdenken vele moslims deze gebeurtenissen en danken Allah (swt).  Er hebben ook tragische gebeurtenissen plaatsgevonden zo is het kleinkind van onze geliefde profeet (vzmh), Huseyin (ra) op deze dag vermoord. Moge Allah (swt) Huseyin (ra) en de mensen die toen ook werden vermoord vergeven met Zijn Barmhartigheid!

Beste gelovigen!
Het aantal maanden bij Allah zijn twaalf. De gebeurtenissen vinden dus plaats in deze twaalf maanden, daarom is het niet goed om goede en minder goede dagen te zoeken. De bevrijding van Musa (vzmh) van de farao is een leuke gebeurtenis maar is de verwijdering van Adam (vzmh) uit het Paradijs ook leuk? De bevrijding van profeet Yunus (vzmh) uit de buik van de vis is leuk maar is het vermoorden van Huseyin (ra) ook leuk? We kunnen daarom niet zeggen dat de ene dag geluk brengt en de andere dag ongeluk. De dag van Laylatu’l Qadr is een ander onderwerp. De ene dag kan wel heiliger zijn dan de andere dag zodat de dienaar zich naar zijn Heer richt.

Beste aanwezigen!
Onze profeet (vzmh) heeft aangeraden om op de dag van Ashura te vasten en het brengt  vele gunsten met zich mee. Dit betekent niet dat het een geluk- of een ongeluksdag is. We moeten lering trekken uit de gebeurtenissen. Moge de dag van Ashura een gezegende dag voor ons zijn. (amien)

[1] Muslim, Siyâm 262. H. No: 1163/2

[2] At-Taubah 9:36

Deel op...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone