Menu
Khutbah: Bewustwording van de ummah

Khutbah: Bewustwording van de ummah

Beste broeders, zusters!
De mensheid komt voort uit Adam en Eva en wij zijn broeders/zusters van elkaar. In hoofdstuk Al-Hodjoraat vers 10 staat vermeld: ‘De gelovigen zijn voorzeker broeders….’[1] en ons geloof is de Islam. De gelovigen zijn broeders/zusters van elkaar in het geloof, zelfs mensen met verschillende achtergronden zijn hierdoor broeders/zusters van elkaar. Een voorbeeld van deze broederschap kunnen wij zien in de tijd van de muhadjier die van Mekka naar Medina emigreerde. De Muhadjier werd met open armen verwelkomd door Ansar in Medina. Deze broederschap noemt men ‘Ummah’. Naast de plichten die wij hebben voor de medemens, hebben wij ook verantwoordelijkheden voor onze broeders/zusters. We moeten bewust zijn van deze verantwoordelijkheden.

Beste broeders, zusters!
Dit kenmerk van de bewustwording wordt in de Koran, in hoofdstuk Baqara vers 143 als volgt uitgelegd: ‘En zo hebben Wij jullie tot een evenwichtige gemeenschap(ummah) gemaakt, opdat jullie getuigen voor de mensen zijn en de Boodschapper getuige voor jullie is…‘[2]. Deze vers duidt aan dat het vooral belangrijk is dat men alles in evenwicht houdt en niet extreem handelt. Het tegenovergestelde van evenwicht is bijvoorbeeld wanneer je alles overdrijft of dat je minimale inspanning toont. De profeet (vzmh) zal niet getuigen voor het overdrijven en minimale inspanning tonen.

Beste moslims!
Het deel van de ummah waar de profeet (vzmh) tevreden over zal zijn, wordt als volgt beschreven in de Koran: ‘Jullie (moslims) vormen het beste volk dat ooit voor de mensheid is voortgebracht; jullie gebieden al-ma’ruf, verbieden al-munkar en geloven in Allah’[3]
De ummah waar de profeet (vzmh) over zal zijn moet ook aan 7 kenmerken voldoen. Deze heeft onze profeet (vzmh) ook aangegeven: ‘Maak het makkelijk! Maak het niet moeilijk! Verblijd ze, laat ze niet haten! Maak met elkaar geen ruzie, schiet goed met elkaar op en raak niet in geschil.’[4]

Beste moslims!
Laten we hierover nadenken! Als we afstand nemen van deze kenmerken die in de verzen en hadith zijn aangegeven. Kunnen wij dan nog spreken over vrede, blijdschap, vrijheid en veiligheid? Wij zouden toch de beste gemeenschap zijn? We zouden toch het goede aanbevelen en afstand doen van het slechte? We kunnen onszelf niet eens voldoende helpen. We moeten het juist makkelijk maken voor elkaar en niet laten haten, we moeten verblijden en geen ruzie maken. Helaas zijn deze begrippen nog ver te zoeken bij ons.

Beste broeders/zusters,
We zijn nooit te laat. Allah beveelt ons om broeders van elkaar te zijn. We moeten elkaar niet kleineren. We moeten ons gedragen zoals het ons is aanbevolen. We moeten rechtvaardig handelen. Liefdevol en barmhartig zijn tegenover alle schepselen. Anders wordt het woord ‘ummah’ niets anders dan een oproep naar fantasie.

Een gezegend Djuma!
16 september 2016/14 dhu’l hijja 1437

[1] Al-Hodjoraat 49:10

[2] Baqara 2:143

[3] Al-i Imran 3:110

[4] Muslim. Cihad 7. H. No: 1733/1

Deel op...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone