Menu
Khutbah: Beloning van goedheid wordt met 10 vermenigvuldigd

Khutbah: Beloning van goedheid wordt met 10 vermenigvuldigd

Beste moslims!
Eén ieder, die iets goeds doet, iets goeds aanmoedigt of een goed voorbeeld geeft, rijgt hiervoor een beloning die met 10 wordt vermenigvuldigd. Deze vermenigvuldiging kan zelfs oplopen tot 700. In hoofdstuk An’am en Baqara wordt het volgende aangegeven:
‘Wie een goede daad (bij Allah) met zich meebrengt, voor hen is tienmaal het gelijke daarvan, en wie een slechte daad (bij Allah)  met zich meebrengt wordt slechts vergolden met het gelijke daarvan. Hen wordt geen onrecht aangedaan.’[1]
‘De gelijkenis van degenen die hun bezittingen op het pad van Allah besteden is als die van een graankorrel, die zeven aren voortbrengt, met in elke aar honderd graankorrels. Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil. Allah is Alomvattend, Alwetend.’ [2]

In een Hadith Qudsi zegt Allah (swt) het volgende tegen de engelen: ‘Als mijn dienaar een slechte intentie heeft, schrijf geen slechte daad op zolang hij deze slechte daad verricht. Als hij Mij vreest en afstand neemt van de slechte daad, schrijf dan de beloning op. Als mijn dienaar een goede intentie heeft, schrijf dan toch beloning voor de daad die hij niet heeft uitgevoerd. Als hij de goede daad toch uitvoert, schrijf dan een beloning die minimaal tien maal vermenigvuldigd wordt en deze kan oplopen tot zevenhonderd.’[3]

Beste aanwezigen!
Onze profeet (vzmh) heeft ook hetzelfde gezegd en hij zei: ‘Wie een goede moslim wordt en een goede daad verricht, krijgt voor deze daad een beloning die vermenigvuldigd wordt met 10 en dit kan oplopen tot 700. Als deze persoon een slechte daad verricht, dan wordt de gelijkenis van de slechte daad opgeschreven.’ [4]

Beste broeders, zusters!
Wat is onze Heer toch grootmoedig! Hij vermenigvuldigt de goede daad met 10 tot 700. De zonde wordt vergolden met de gelijkenis van de slechte daad. Dit komt doordat onze Heer de meest barmhartige is.  Allah (swt) doet zijn dienaren geen onrecht. Hij is barmhartig en Hij wil ze vergeven. Wat doen wij hiervoor allemaal? Hoe bedanken wij deze gunsten, staan wij hierbij wel stil? Zijn wij oprecht tegen Hem? Hoe barmhartig zijn wij tegen Zijn dienaren? Zijn wij bereid om anderen te vergeven en het excuus te aanvaarden?
We moeten oprecht zijn en niet gaan opscheppen want anders zal er geen goedheid bijgeschreven worden in ons dadenboek.

21 oktober 2016/20 Muharrem 1438

[1] An’am 6:160

[2] Baqara 2:261

[3] Buhârî, Tevhîd, 126, H. No: 7501

[4] Buhârî, İman, 35, H. No: 42

Deel op...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone