Menu
Het Offerfeest

Het Offerfeest

Beste moslims!
Offeren en de feesten zijn de symbolen van dit geloof. Tijdens de feestdagen wordt de naam van Allah geprezen. Als dank daarvoor offeren wij, omarmen wij elkaar en delen wij onze blijdschap met elkaar. Zo heeft onze profeet (vzmh) het volgende gezegd: ‘Voor de ware Islam zijn de dagen van de Arafat, het feest en de Tashriek, feestdagen. Dit zijn de dagen van eten en drinken.’[1]
Naast het offeren, het verrichten van het gebed en uitspreken van de takbier, behoren het geven van een geschenk en omarmen van je mede broeder/zuster tot de kenmerken van de feestdag. Vele moslims hebben via de stichting Hasene hun offers laten slachten zodat benodigde mensen voorzien worden. Moge Allah (swt) jullie de offers accepteren!

Beste gelovigen!
Wij offeren en verrichten het gebed omdat onze Rabb dat wilt. Onze Rabb heeft dit helemaal niet nodig. Hij beproeft onze taqwa (vroomheid). Dit staat ook in de Koran. ‘(O profeet,), noch hun vlees noch hun bloed bereikt Allah, alleen jullie vroomheid bereikt Hem. Hij heeft hen aan jullie dienstbaar gemaakt, opdat jullie Allah verheerlijken omdat Hij jullie (in de juiste richting)  heeft geleid. Verkondig het goede nieuws aan de weldoeners.’[2]

Beste moslims!
Onze profeet (vzmh) heeft aangekondigd dat de dag van het offeren de grootste dag is. ‘De grootste dag bij Allah de glorieuze is de dag van het offeren. Daarna is het de dag van ‘karr’, of terwijl de tweede dag.’[3]
Waarom zou vandaag geen grote dag zijn? We gehoorzamen Allah en de Koran, we spreken de takbier uit en zo nemen wij afstand van afgoderij en we verrichten het gebed. Dit maakt deze dag groot. Daarnaast geven moslims elkaar een geschenk, ze omarmen elkaar omwille van Allah en hebben elkaar lief zodat hun zondes worden vergeven. Daarop heeft onze profeet (vzmh) het volgende goede nieuws gegeven: ‘Als twee moslims elkaar tegenkomen en elkaar de hand schudden, dan worden de zondes vergeven alsof de wind de bladeren laat vallen van een boom. Ook al zijn de zondes zoveel als het zeeschuim.[4]
Dit is een groot nieuws! Als we tijdens de feestdagen onze ouders, kinderen, familieleden, buren en naasten opzoeken en fijne feestdagen wensen, behoor je ook tot deze blijde personen.

Beste broeders, zusters!
Deze feestdagen zijn de dagen van vreugde. We moeten deze feestdagen als een mogelijkheid zien om problemen en ruzie op te lossen. We moeten nederig zijn en als eerst excuus aanbieden en vergeven. We moeten onze kinderen omarmen, onze buren bezoeken. We moeten in onze smeekbeden onze broeders/zusters niet vergeten die in oorlogsgebieden of bezette gebieden leven. Ik wens iedereen een gezegend Offerfeest toe.

Een gezende offerfeest allemaal
12 september 2016//10 dhu’l hijja 1437

[1] Tirmizî, Savm, 92, H. No: 773

[2] Hadj 22:37

[3] Ebû Dâvûd, Menâsik, 45, H. No: 1765

[4] Taberî, Mu’cemu’l-Kebîr, 6/252

Deel op...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone