Menu
Khutbah: De plicht voor onze ouders

Khutbah: De plicht voor onze ouders

Beste gelovigen! Is het ooit voorgekomen dat een kind zonder enige hulp is gaan groeien en opvoeden? Hoe is het dan mogelijk dat een kind niet van zijn ouders kan houden? Tot onze grote spijt kan de mens zijn ouders verwaarlozen. Terwijl zij vanaf de geboorte hun kind de nodige opvoeding gegeven hebben. Uiteraard komt […]

Khutbah: Neig u niet tot de onrechtvaardigen!

Khutbah: Neig u niet tot de onrechtvaardigen!

Beste moslims, Alleen degenen die geen vrees hebben voor Allah en niet denken aan de afrekening in het hiernamaals, zijn in staat om anderen te onderdrukken. Allah verbiedt elke vorm van onrecht plegen. Allah ontkent onrechtplegers zijn hulp en dreigt met grote straffen. In een overlevering staat het volgende: ‘Ik heb onrecht plegen voor mijzelf […]

Khutbah: Buurtschap, een middel om het geloof te aankondigen

Khutbah: Buurtschap, een middel om het geloof te aankondigen

Beste broeders, zusters! Onze heer zegt het volgende: Nisa 4:36 En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht […]

Khutbah: Het belang van Laylatu’l qadr

Khutbah: Het belang van Laylatu’l qadr

Beste broeders, zusters! Zojuist heb ik het hoofdstuk Qadr voorgelezen. Laylatu’l qadr is heiliger dan duizend maanden. Deze nacht is heilig omdat de Koran in deze nacht voor het eerst is neergedaald op aarde. De Koran is door Allah (swt) van Lawh-i Mahfuz neergedaald op de aarde en dat vond deze nacht plaats. Daarna is […]

Khutbah: Hoe kan het vasten een schild worden?

Khutbah: Hoe kan het vasten een schild worden?

Beste gelovigen! Het vasten moet een schild(bescherming) voor ons worden. Dit wordt ook benadrukt in het vers waar vermeld wordt dat het vasten verplicht is. Er staat: 2:183 ‘O gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, zodat jullie jullie zelf kunnen beschermen. Hoe kan het vasten ons […]

Vrijdagpreek: Je leven aanpassen aan de Koran en niet andersom

Vrijdagpreek: Je leven aanpassen aan de Koran en niet andersom

Beste moslims! Onze Heer heeft de Koran naar ons gestuurd als leidraad in ons leven. Helaas maken wij hier weinig gebruik van. De afstand tussen ons en de Koran is te groot. Onze Heer zegt in de Koran: 2:2 ‘Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden.’ Als we […]

Vrijdagpreek: Wat gebeurt er als we geen zakaat betalen?

Vrijdagpreek: Wat gebeurt er als we geen zakaat betalen?

Beste gelovigen! Een moslim heeft de taak om een deel van zijn bezittingen aan benodigde mensen te geven. De minimale grens hiervan is de grens van de zakaat. De zakaat heeft als kenmerk dat het tot rust brengt, gelukkig maakt en het reinigt je ziel. De Koran zegt hierover: Tawba 9:103 ‘Neem van hun bezittingen […]

Vrijdagpreek: Het belang en aard van het vasten

Vrijdagpreek: Het belang en aard van het vasten

Beste moslims! Binnen enkele dagen beginnen we met vasten. Het vasten wordt in het Arabisch verwoord met ‘sawm’ en dat betekent ‘afstand nemen van iets, jezelf tegen iets inhouden, voorkomen’. In het geloof betekent dit dat je vanaf zonsopgang tot zonsondergang, met de wil van Allah (swt), op een bewuste wijze afstand neemt van eten, […]

Vrijdagpreek: Sila-i Rahim (bezoeken van familie)

Vrijdagpreek: Sila-i Rahim (bezoeken van familie)

Beste gelovigen! Een mens is van nature afhankelijk van anderen waardoor hij/zij afhankelijk is van de samenleving. Daarom schenkt ons geloof veel aandacht aan het gezin. Ons geloof wil dat wij de verantwoordelijkheid nemen om de band met de familie goed te houden. Deze verantwoordelijkheid kun je nemen door je gezin steun te bieden. Dit […]

Vrijdagpreek: De nacht van Baraat

Vrijdagpreek: De nacht van Baraat

Beste gelovigen! In de nacht van 14 op 15 van de maand Shaban is het de nacht van Baraat. Moge Allah (swt) deze nacht zegenen voor alle volgelingen van Mohammed (vzmh). Deze nacht heeft vele gunsten, het is een gezegende nacht, waarbij onze zondes vergeven worden, het is een nacht van barmhartigheid. Op deze nacht […]