Menu

Khutbah: Willen we beschermd worden van de zondes?

Beste broeders, zusters! De mens is vaak geneigd om zondes te begaan omdat de sheytaan de mens weet te bedriegen Maar daar tegenover heeft onze Heer een uitweg voor ons gegeven en dat is tauwba (berouw tonen).Dit is de enige uitgangsweg nadat men een zonde heeft begaan. De vergeving die je vraagt voor de gedane […]

Khutbah: Beloning van goedheid wordt met 10 vermenigvuldigd

Khutbah: Beloning van goedheid wordt met 10 vermenigvuldigd

Beste moslims! Eén ieder, die iets goeds doet, iets goeds aanmoedigt of een goed voorbeeld geeft, rijgt hiervoor een beloning die met 10 wordt vermenigvuldigd. Deze vermenigvuldiging kan zelfs oplopen tot 700. In hoofdstuk An’am en Baqara wordt het volgende aangegeven: ‘Wie een goede daad (bij Allah) met zich meebrengt, voor hen is tienmaal het […]

Khutbah: Het gedrag van partners naar elkaar toe

Khutbah: Het gedrag van partners naar elkaar toe

Beste moslims! Door te huwen wordt de eerste stap gezet naar het stichten van een gezin volgens de Koran betekent ‘gezin’ dat je afhankelijk bent van de andere. En jou (O Mohammed) als hulpbehoevende gevonden en jou verrijkt?[1] Hier wordt met ‘hulpbehoevende’ verwezen naar het gezin. De basis van een gezin zijn de partners en […]

Khutbah: De maand muharrem en de dag van Ashura

Khutbah: De maand muharrem en de dag van Ashura

Beste broeders Aanstaande dinsdag 11 oktober is het de dag van Ashura. Waarom is de dag van Ashura belangrijk? Het antwoord op deze vraag geeft onze profeet (vzmh). Hij (vzmh) zei: ‘Het belangrijkste gebed na het verplichte gebed, is het gebed dat ’s nachts wordt verricht. Het belangrijkste vasten na de maand Ramadan, is in […]

Khutbah: De bewustwording over Hidjrah

Khutbah: De bewustwording over Hidjrah

Beste gelovigen! Het belangrijkste kenmerk van een moslim is dat hij onderscheid kan maken tussen rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid, tussen afgoderij en tawhied en hierbij kiest hij voor tawhied. Bij het maken van keuzes houdt hij hier rekening mee. Over twee dagen is het nieuwjaar volgens de Islamitische kalender. Of terwijl dat de profeet (vzmh) van […]

Khutbah: We zijn verantwoordelijk tegenover onze ouders!

Khutbah: We zijn verantwoordelijk tegenover onze ouders!

Beste gelovigen! Zijn jullie een levend schepsel tegengekomen die nooit een baby is geworden en gelijk groot is geworden? Of dat ze niet van hun ouders houden? Helaas kunnen mensen hun ouders negeren of verlaten terwijl zij zijn opgegroeid bij hun ouders. Je hebt ook het tegenovergestelde van dit. Je hebt ook ouders die niet […]

Khutbah: Bewustwording van de ummah

Khutbah: Bewustwording van de ummah

Beste broeders, zusters! De mensheid komt voort uit Adam en Eva en wij zijn broeders/zusters van elkaar. In hoofdstuk Al-Hodjoraat vers 10 staat vermeld: ‘De gelovigen zijn voorzeker broeders….’[1] en ons geloof is de Islam. De gelovigen zijn broeders/zusters van elkaar in het geloof, zelfs mensen met verschillende achtergronden zijn hierdoor broeders/zusters van elkaar. Een […]

Het Offerfeest

Het Offerfeest

Beste moslims! Offeren en de feesten zijn de symbolen van dit geloof. Tijdens de feestdagen wordt de naam van Allah geprezen. Als dank daarvoor offeren wij, omarmen wij elkaar en delen wij onze blijdschap met elkaar. Zo heeft onze profeet (vzmh) het volgende gezegd: ‘Voor de ware Islam zijn de dagen van de Arafat, het […]

Khutbah: Hadj en de gunsten

Khutbah: Hadj en de gunsten

Allah (swt) zegt het volgende in de Koran:  ‘Daarin zijn duidelijke tekenen: het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat, is in vrede. En de bedevaart naar het Huis is door Allah aan de mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden. En wie niet gelooft, Allah is voorzeker Onafhankelijk van alle […]

Khutbah: Het offeren

Khutbah: Het offeren

Beste moslims! Allah (swt) zegt het volgende in de Koran: En vertel naar waarheid het verhaal van de twee zonen van Adam, toen zij een offer brachten en het van ‘’en hunner werd aangenomen en van de ander niet. De laatstgenoemde zei: ‘Ik zal u zeker doden.’ – De eerste zei: “Allah neemt alleen iets […]