Menu
Hutbe: Zalimlere meyletmeyin!

Hutbe: Zalimlere meyletmeyin!

Muhterem Müslümanlar!
Şüphe yoktur ki, zulmü ancak kalplerinde Allah korkusu olmayanlar ve ahiret hesabına çekileceğini düşünmekten mahrum olanlar yaparlar.

Yüce Mevlamız zulmün her çeşidini yasaklamış, zalimleri korkunç azap ve akıbetlerle tehdit etmiş, onların asla yâr ve yardımcıları olmayacağını belirtmiştir. Bir kudsi hadiste şöyle buyurulmuştur: “Ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Sizin aranızda da yasakladım.”[1]

Haksızlığa karşı hakkın ve haklının yanında yer almak Müslüman’ın vasfıdır. Zulme asla rıza gösteremez. Çünkü zulme rıza göstermek de zulümdür ve zalime yardım etmek demektir. Gücü yettiği hâlde zalime karşı çakmamak haramdır. Herkesin gücü oranında sorumluluğu vardır.

Değerli Kardeşlerim!
Unutmayınız ki, zalimin zulmü karşılıksız kalmayacaktır. Bu imtihan dünyasında Allah zalimlere fırsat verir, fakat sonunda dünyada da, ahirette de iyi veya kötü şekilde amellerin karşılığı görülür. Yüce Mevlamız şöyle buyurur: “Sakın zalimlerin yaptığından Allah’ı gafil sanma! O sadece onları, gözlerin dehşetten donup kalacağı, bir noktaya dikilip bakacağı bir güne erteliyor.”[2]

Allah (c.c.) ihmal etmez imhal eder, yani mühlet verir. Nitekim Resûlullah (s.a.v.) bizlere şöyle haber verir: “Hiç şüphesiz Allah zalime mühlet verir, yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez.”[3]

Kur’an’da ayrıca zalimler hakkında şöyle buyurulmaktadır: “Onlara cehennemde ateşten bir yatak, üstlerine de (ateşten) örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.”[4]

Ey Mümin, bil ki zalimden yana olmak, Allah’a karşı olmak demektir. Zalimi desteklemek şöyle dursun, ona ve fiiline kalben destek olmak bile azap sebebidir. “Zalimlere en ufak meyil göstermeyin, yoksa size de ateş dokunur.”[5]buyurarak, Allah bizlere öğüt verir.

Pek çok ayet ve hadîs-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere zulme ve zalime destek çıkmak azap ve helak sebebidir. Destek olmak bir tarafa zulüm ve zalime karşı cephe almamak bile büyük suçtur. Bu minvalde Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: “Allah’a yemin ederim ki; ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız; ya da Allah Teâlâ kalplerinizi o zalimlerin kalbi gibi yapar.”[6]

Aziz Cemaat!
Peygamberlerin mücadelesi daima zalimlere ve zorbalara karşı olmuştur. Firavunlar, Hâmanlar, Kârunlar, Nemrudlar, Ebû Leheb ve Ebû Cehiller zulüm cephesinin elebaşları, önderleri olarak hakkın ve haklıların karşısına dikilmişler, mazlumlara kan kusturmuşlar, alın teri, kan ve gözyaşı üzerine saltanat kurmaya çalışmışlardır. Buna mukabil bütün peygamberler mazlumların, ezilenlerin, değer verilmeyenlerin safında yer alarak, hak ve adaletin zaferi için çalışmışlardır.
Rabbimiz kalplerimizi zalimlere meyletmekten muhafaza buyursun.

[1] Müslim, Birr, H. No: 2577/4
[2] İbrâhîm suresi, 14:42
[3] Müslim, Birr, H. No: 2583
[4] A’râf suresi, 7:41
[5] Hûd suresi, 11:113
[6] Ebû Dâvûd, Melahim, H. No: 4336

Bu sayfayı paylaş...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone