Menu

Hutbe: Sıla-ı Rahim İbadettir

Muhterem Mü’minler Yaratılış olarak, insanoğlu, ihtiyaçlarını bireysel olarak karşılama imkânına sahip olmadığı için toplum halinde yaşamaya mecburdur. Bunun içindir ki, dinimiz İslam toplum hayatını da düzenlemiş ve toplumsal hayat içinde aile kurumuna önem vermiştir. Dinimiz, akrabalık kurallarını belirtmiş ve akrabaların hukukunun yerine getirilmesini istemiştir. Akraba hukukunda, maddî ve manevî destek, ilgi, şefkat, merhamet yer alır. […]

Hutbe: Berat Kandili

Hutbe: Berat Kandili

Muhterem Müminler! Şaban ayının 14’nü 15’ine bağlayan gece Müslümanların ihya edegeldikleri mübarek kandil gecelerinden birisi olan Berat Gecesidir. Hem bize hem de bütün ümmet-i Muhammed’e hayırlı ve mübarek olsun. Berat Gecesi, içinde taşıdığı bereket ve feyizlerin çokluğu nedeniyle “mübarek”, insanların günahlarının çokça affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle “beraat”; müminlerin bol bol ihsana kavuşmaları nedeniyle “rahmet”, […]