Menu

Hutbe: Hac ve haccın hikmetleri

Muhterem Müminler! Allah (c.c.), Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz yeryüzünde insanlar için yapılan ilk mabet, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olan Kâbe’dir. Orada apaçık deliller ve İbrâhîm’in makamı vardır. Oraya giren güven içindedir. Bundan dolayı hacca gitmeye gücü yetenlere Beytullah’ı haccetmek Allah’ın bir emridir.”[1] Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de “Ey İnsanlar! Allah size haccı farz kıldı; hac […]

Hutbe: Kurbanınla adayan ol!

Hutbe: Kurbanınla adayan ol!

Muhterem Müslümanlar! Yüce Allah şöyle buyuruyor: “(Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, ‘Andolsun seni mutlaka öldüreceğim.’ demişti. Öteki, ‘Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder.’ demişti.”[1] Kıymetli Müslümanlar! Yaklaşık 10 gün sonra Kurban Bayramı’nı […]

Hutbe: Fitneden sakının

Hutbe: Fitneden sakının

Bildiğiniz gibi, bundan bir hafta önce, yani 15 Temmuz 2016 Cuma günü akşamı Türkiye’de bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Amaç, ülke yönetimine el koyup devleti tam bir kaos ortamına sevk etmektir. İnsanların mal ve can güvenliğine zarar verecek bu menhus girişimi doğru bulmadığımızı ve girişimde bulunanları telin ettiğimizi daha ilk andan itibaren kamu oyuna deklare etmiş […]

Hutbe: Zalimlere meyletmeyin!

Hutbe: Zalimlere meyletmeyin!

Muhterem Müslümanlar! Şüphe yoktur ki, zulmü ancak kalplerinde Allah korkusu olmayanlar ve ahiret hesabına çekileceğini düşünmekten mahrum olanlar yaparlar. Yüce Mevlamız zulmün her çeşidini yasaklamış, zalimleri korkunç azap ve akıbetlerle tehdit etmiş, onların asla yâr ve yardımcıları olmayacağını belirtmiştir. Bir kudsi hadiste şöyle buyurulmuştur: “Ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Sizin aranızda da yasakladım.”[1] Haksızlığa […]

Hutbe: Bir tebliğ metodu olarak komşuluk

Hutbe: Bir tebliğ metodu olarak komşuluk

Muhterem Kardeşlerim! Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”[1] Muhterem Müslümanlar! Ayette gayet açık bir şekilde yalnızca Allah’a kulluk emredilmekte ve O’na şirk koşmak yasaklanmaktadır. Hemen […]